Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Praktisk process
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 8 Bevisrätt C — Bevisvärdering
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
114 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 197 SEK exkl. moms   

Nr. 7 Bevisrätt B — Bevisbörda och beviskrav
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
128 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Nr. 6 Bevisrätt A — Allmänna bevisfrågor. Om ansvaret för bevisning, vittne, syn, sakkunnig m.m.
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
126 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Nr. 5 Rättegångshinder — Om forum, talerätt, åtalsrätt m.m.
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
166 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Nr. 4 Tvångsmedel — Kvarstad, häktning, beslag, husrannsakan m.m.
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
128 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 212 SEK exkl. moms   

Nr. 3 Enskilt anspråk — Om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
126 sid, 3 uppl, 2019, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Nr. 2 Processens ram i brottmål — Om gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m.
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
118 sid, 4 uppl, 2019, Pris: 204 SEK exkl. moms   

Nr. 1 Processens ram i tvistemål — Om yrkande och grunder, ändring av talan m.m.
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
166 sid, 4 uppl, 2019, Pris: 280 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB