Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Riksarkivet rapport
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 2008:1 Pappershandlingar
Riksarkivet, Offentlig rätt
48 sid, 2008  SLUT på förlag

Nr. 2007:2 Enskilda organ — och offentlighet
Riksarkivet, Offentlig rätt
20 sid, 2007, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:1 Bevarande & gallring — inom löne- och personaladministration - kommentarer till RA-FS 2006:5
Riksarkivet, Offentlig rätt
14 sid, 2007, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Nr. 2006:1 Elektroniskt underskrivna handlingar
Riksarkivet, Offentlig rätt
43 sid, 2006, Pris: 105 SEK exkl. moms   

Nr. 2005:1 Bevarande av räkenskaper — Kommentarer till RA-FS 2004:3
Riksarkivet, Ekonomi
17 sid, 2005  SLUT på förlag

Nr. 2002:2 Video och arkiv
Riksarkivet, Offentlig rätt
29 sid, 2002, Pris: 103 SEK exkl. moms   

Nr. 2002:1 Sekretess i folkbokföringen — vid utlämnande av uppgifter från landsarkiven
Ahlqvist Ulla
Riksarkivet, Offentlig rätt
26 sid, 2002  SLUT på förlag

Nr. 2000:1 Elektronisk dokumenthantering — en rättslig problemorientering
Riksarkivet, IT-rätt
44 sid, 2000, Pris: 99 SEK exkl. moms   

Nr. 1999:1 Om gallring — Från utredning till beslut
Riksarkivet, Övrigt
24 sid, 1999  SLUT på förlag

Nr. 1997:2 Offentlighet & sekretess — i myndighets forskningsverksamhet
Bohlin Alf
Riksarkivet, Offentlig rätt
40 sid, 1997  SLUT på förlag

Nr. 1997:1 Redovisning av ADB-upptagningar
Riksarkivet, Offentlig rätt
15 sid, 1997  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB