Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Regeringens skrivelser
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 | Nästa
Sida 1 av 7

Nr. 2021/22:203 Regeringens skrivelse 2021/22:203 Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik
Regeringskansliet, Övrigt
141 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:191 Regeringens skrivelse 2021/22:191 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:115 Regeringens skrivelse 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
171 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:109 Regeringens skrivelse 2021/22:109 Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål
Regeringskansliet, Övrigt
60 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:107 Regeringens skrivelse 2021/22:107 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete
Regeringskansliet, Övrigt
137 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:103 Regeringens skrivelse 2021/22:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
396 sid, 2022, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:87 Regeringens skrivelse 2021/22:87 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2021
Regeringskansliet, Övrigt
17 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:82 Regeringens skrivelse 2021/22:82 Riksrevisionens rapport om neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020
Regeringskansliet, Övrigt
93 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:80 Regeringens skrivelse 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar
Riksdagen, Offentlig rätt, Ekonomi
68 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:79 Regeringens skrivelse 2021/22:79 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020
Riksdagen, Processrätt, Straffrätt
48 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:75 Regeringens skrivelse 2021/22:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
482 sid, 2022, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:73 Regeringens skrivelse 2021/22:73 2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Riksdagen, Offentlig rätt
12 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:70 Regeringens skrivelse 2021/22:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Riksdagen, Offentlig rätt
6 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:54 Regeringens skrivelse 2021/22:54 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete
Riksdagen, Övrigt
115 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:53 Regeringens skrivelse 2021/22:53 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan
Riksdagen, Övrigt
85 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 | Nästa
Sida 1 av 7

  © 2017 Jure AB