Ekonomi
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Nästa
Sida 2 av 53

ESO 2023:6 Fritt valt arbete? En ESO-rapport om könssegregering i utbildning och yrke
Halldén Karin , Stenberg Anders
Regeringskansliet, Ekonomi
185 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

ESO 2023:7 Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext
Nilsson Magnus
Regeringskansliet, Ekonomi
172 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:40 Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt, Ekonomi
16 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

SOU 2023:93 Budgetprocessen i det finanspolitiska ramverket
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
135 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2023:91 Penning- och finanspolitisk konjunkturstabilisering
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
145 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:92 Nytt ramverk för finanspolitiken
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
215 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:88 Ränte-tillväxt-differensen – utveckling och drivkrafter
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
69 sid, 2023, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2023:90 Samspelet mellan finans- och penningpolitik i Sverige
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
129 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:87 Drivkrafter bakom globala trender i den neutrala räntan
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
87 sid, 2023, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2023:85 Långtidsutredningen 2023 — Finanspolitisk konjunkturstabilisering
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
398 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:89 Makrotillsynsregleringar och finansiell stabilitet
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
147 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:86 Trends in GDP Growth and its Driving Factors
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
113 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

IFRS : i teori och praktik
Marton Jan, Lundqvist Pernilla, Pettersson Anna Karin
Sanoma Utbildning, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
536 sid, 7 uppl, 2023, Pris: 706 SEK exkl. moms   

Fastighetsvärdering — Om värdeteori och värderingsmetoder
Bengtsson Ingemar
Studentlitteratur, Fastighetsrätt, Ekonomi
354 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:25 Extra ändringsbudget för 2023 — Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Ekonomi
7 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:8 Ökad motståndskraft i betalningssystemet
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Ekonomi
233 sid, 2023, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:22 Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Ekonomi
105 sid, 2023, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:4 EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden
Regeringskansliet, EU-rätt, Ekonomi, Offentlig rätt
36 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:2 Höständringsbudget för 2023
Regeringskansliet, Ekonomi
29 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:1 Budgetpropositionen för 2024
Regeringskansliet, Ekonomi
2745 sid, 2023, Pris: 2530 SEK exkl. moms   

Finansiell rapportering enligt K3
Drefeldt Caisa, Törning Eva
Studentlitteratur, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
804 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 815 SEK exkl. moms   

Koncernredovisning i praktiken
Dansell Roland, Phillips Dan
Sanoma Utbildning, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
254 sid, 9 uppl, 2023, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Economics for Competition Lawyers
Niels Gunnar , Jenkins Helen , Kavanagh James
Oxford University Press, Marknadsrätt, Ekonomi
784 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 1393 SEK exkl. moms   

Introduktion till compliance
Arwinge Olof, Strangert Viveka
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
176 sid, 2023, Pris: 407 SEK exkl. moms   

Far Försäkringsvolymen 2023/2024
FAR, Försäkringsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
2073 sid, 2023, Pris: 906 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Nästa
Sida 2 av 53

  © 2017 Jure AB