Associationsrätt och värdepappersrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Nästa
Sida 30 av 45

SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
411 sid, 2007, Pris: 320 SEK exkl. moms   

Bolagsstyrning
Sevenius Robert
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt
316 sid, 2007  SLUT på förlag

A Practitioner's Guide to FSA Investigations and Enforcement
City & Financial Publishing, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Utländsk rätt
398 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1081 SEK exkl. moms   

International Finance: Law and Regulation
Scott Hal S.
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Inbunden, 856 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 2190 SEK exkl. moms   

The Company Director — Powers, Duties and Liabilities
Loose Peter, Griffiths Michael, Impey David
Jordans, Associationsrätt och värdepappersrätt
719 sid, 9 uppl, 2007, Pris: 1110 SEK exkl. moms   

Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag
Johansson Svante, Nial Håkan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
409 sid, 9 uppl, 2007  SLUT på förlag

Ds 2007:23 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
140 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Regulation of International Finance
Wood Philip R.
Sweet & Maxwell, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 761 sid, 2007, Pris: 2873 SEK exkl. moms   

Conflict of Laws and International Finance
Wood Philip R.
Sweet & Maxwell, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 696 sid, 2007, Pris: 2873 SEK exkl. moms   

Comparative Law of Security Interests and Title Finance
Wood Philip R.
Sweet & Maxwell, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 933 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 4256 SEK exkl. moms   

Project Finance, Securitisations, Subordinated Debt
Wood Philip R.
Sweet & Maxwell, Krediträtt, Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 262 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 2142 SEK exkl. moms   

Set-off and Netting, Derivatives, Clearing Systems
Wood Philip R.
Sweet & Maxwell, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 376 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 2571 SEK exkl. moms   

Principles of International Insolvency
Wood Philip R.
Sweet & Maxwell, Insolvensrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 1064 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 2939 SEK exkl. moms   

The Law and Practice of International Finance Series (PAKET)
Wood Philip R.
Sweet & Maxwell, Insolvensrätt, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 2 uppl, 2007, Pris: 15784 SEK exkl. moms   

Det europæiske selskab
Christensen Jan Schans, Laursen Sanne Dahl
Forlaget Thomson, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 1176 sid, 2007, Pris: 2174 SEK exkl. moms   

World Stock Exchanges — A Practical Guide
Maule Hugh
Globe Law and Business, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 364 sid, 2007, Pris: 1758 SEK exkl. moms   

Credit Derivatives — Documenting and Understanding Credit Derivative Products
Parker Edmund
Globe Business, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 558 sid, 2007, Pris: 2103 SEK exkl. moms   

A Practitioner's Guide to MiFID
City & Financial Publishing, Associationsrätt och värdepappersrätt
348 sid, 2007, Pris: 1380 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
52 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Swedish Takeover Rules — Legislation and Stock Exchange Rules
Företagsjuridik Nord & Co, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmänna verk och samlingsverk
84 sid, 2007, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:115 En ny lag om värdepappersmarknaden
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
1139 sid, 2007, Pris: 793 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:88 Ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
21 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:70 Några aktiebolagsrättsliga frågor
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
201 sid, 2007, Pris: 121 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m.
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
551 sid, 2007, Pris: 394 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Ny lag om värdepappersmarknaden — den 1 mars 2007
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
1013 sid, 2007, Pris: 496 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Nästa
Sida 30 av 45

  © 2017 Jure AB