Processrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 1 av 56

Dispute Resolution and Conflicts of Laws (NY TITEL) — Article-by-Article Commentary
Pfeiffer Thomas , von Hein Jan, red.
Beck, Processrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 1000 sid, 2024, Preliminärt pris: 3640 SEK exkl. moms   

Derains and Schwartz on ICC Arbitration (Ny upplaga)
Fry Jason, Carlevaris Andrea
Kluwer Law International, Processrätt
Inbunden, 3 uppl, 2024, Preliminärt pris: 2938 SEK exkl. moms   

KKO:n ratkaisut kommentein 2023:I
Talentum Media Oy, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 400 sid, 2023, Pris: 1922 SEK exkl. moms   

Högsta domstolen och enhetligheten — Om enhetlighetsargumentets betydelse för prejudikatprocessen
Jarnesand Marie
Jure, Processrätt, Rättshistoria
444 sid, 2023, Pris: 760 SEK exkl. moms   

European Rules of Civil Procedure — A Commentary on the ELI/UNIDROIT Model Rules
Stadler Astrid , Smith Vincent, Gascón Inchausti Fernando , red.
Edward Elgar, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Inbunden, 784 sid, 2023, Pris: 3946 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt, Processrätt
480 sid, 2023, Pris: 425 SEK exkl. moms   

SOU 2023:67 Anonyma vittnen
Regeringskansliet, Processrätt, Offentlig rätt
234 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Moss, Fletcher and Isaacs on The EU Regulation on Insolvency Proceedings
Smith Tom, Isaacs Stuart, Paulus Christoph
Oxford University Press, Insolvensrätt, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 720 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 3780 SEK exkl. moms   

Copyright and the Court of Justice of the European Union
Rosati Eleonora
Oxford University Press, Immaterialrätt, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 512 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 1663 SEK exkl. moms   

SOU 2023:60 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt
632 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2023-24 Nr 1
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
263 sid, 2023, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:5 Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden
Regeringskansliet, Förmögenhetsrätt, Processrätt
18 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

En bok om Högsta domstolen
Andersson Sten, Reimer Stefan, Sternberg Sofia, red.
Jure, Processrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 173 sid, 2023, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Tax Treaty Dispute Resolution (Ny titel) — Lessons from the Law of the Sea
Matabudul Rachna
Kluwer Law International, Skatterätt, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 1082 SEK exkl. moms   

Arbitrability (Ny titel) — Fundamentals and Major Approaches
Gelinas Fabien, Bahmany Leyla
Kluwer Law International, Processrätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 2484 SEK exkl. moms   

M&A Disputes — How They Happen, How to Resolve Them, How to Avoid Them
Ziehms Heiko Daniel
Kluwer Law International, Processrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 211 sid, 2023, Pris: 2337 SEK exkl. moms   

Antibody Patenting — A Practitioners Guide to Drafting, Prosecution and Enforcement
Meier Jürgen , Ridderbusch Oswin , red.
Kluwer Law International, Immaterialrätt, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 672 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 2484 SEK exkl. moms   

Arbitration's Age of Enlightenment?
Bull Cavinder , Malintoppi Loretta , Partasides Constantine
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 1104 sid, 2023, Pris: 3205 SEK exkl. moms   

International Environmental Law and International Human Rights Law in Investment Treaty Arbitration — The Contribution of Host States Argumentation in Re-Shaping International Investment Law
Gismondi Giovanna E.
Kluwer Law International, Processrätt, Internationell rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 232 sid, 2023, Pris: 2431 SEK exkl. moms   

Insolvency in Commercial Arbitration — A German and International Perspective
van de Ven Fabian
Kluwer Law International, Insolvensrätt, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 312 sid, 2023, Pris: 2431 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 4
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
261 sid, 2023, Pris: 260 SEK exkl. moms   

Provisional and Emergency Measures in International Arbitration
Fouret Julien , red.
Edward Elgar, Processrätt, Internationell rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 562 sid, 2023, Pris: 2942 SEK exkl. moms   

Författningssamling i förvaltningsrätt 2023/24
Ribbing Michaela, Sandström Lena, Örnberg Åsa , red.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Processrätt, EU-rätt
661 sid, 18 uppl, 2023, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Spelregler för hållbar affärsverksamhet — Lagar, kontrakt och moral
Frydlinger David
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Processrätt
346 sid, 2023, Pris: 504 SEK exkl. moms   

Förvaltningsprocessrätt
Lavin Rune
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Processrätt
192 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 344 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 1 av 56

  © 2017 Jure AB