Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 | Nästa
Sida 1 av 196

Ds 2013:46 Förslag på ändringar inom det statliga bilstödet
Fritzes, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
49 sid, 2103, Pris: 157 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2019/20
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 787 sid, 2020, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättens grunder (Ny upplaga)
von Essen Ulrik, Bohlin Alf, Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
330 sid, 4 uppl, 2020, Preliminärt pris: 543 SEK exkl. moms   

Kommunen och lagen (Ny upplaga) — En introduktion
Björkman Ulla, Lundin Olle
Iustus, Offentlig rätt
180 sid, 7 uppl, 2020, Preliminärt pris: 210 SEK exkl. moms   

Komparativ konstitutionell rätt (Ny upplaga)
Jonsson Cornell Anna, red.
Iustus, Internationell rätt, Offentlig rätt
350 sid, 3 uppl, 2020, Preliminärt pris: 497 SEK exkl. moms   

Religionsfrihet (Ny titel) — Om rättsliga skiftningar och nyanser
Enkvist Victoria, Lokrantz-Bernitz Hedvig , Zillén Kavot
Iustus, Offentlig rätt
250 sid, 2020, Preliminärt pris: 238 SEK exkl. moms   

Offentligrättsliga principer (Ny upplaga)
Marcusson Lena, red.
Iustus, Offentlig rätt
275 sid, 4 uppl, 2020, Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms   

Prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda
Riksdagen, Offentlig rätt
41 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område (Ny titel)
Rådman Fredrik, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms   

Förvaltningslagen (Ny titel) — En kommentar
Lundmark Johan, Säfsten Mathias
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
350 sid, 2020, Preliminärt pris: 711 SEK exkl. moms   

Barnkonventionen i praktiken (Ny titel) — rättsliga utmaningar och möjligheter
Leviner Pernilla
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
200 sid, 2020, Preliminärt pris: 511 SEK exkl. moms   

Verkställighetshinder (Ny titel) — En praktisk handbok
Hillert Emilie, Nyström Viktoria
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
200 sid, 2020, Preliminärt pris: 585 SEK exkl. moms   

En introduktion till förvaltningsrätten (Ny upplaga)
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
170 sid, 13 uppl, 2020, Preliminärt pris: 182 SEK exkl. moms   

Konstitutionell rätt (Ny upplaga)
Derlén Mattias, Lindholm Johan, Naarttijärvi Markus
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
670 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 735 SEK exkl. moms   

Femtiofem år av offentligrättslig forskning
Lavin Rune
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
Inbunden, 71 sid, 2020, Pris: 204 SEK exkl. moms   

Prop. 2019/20:184 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19
Riksdagen, Offentlig rätt
12 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Ds 2020:15 Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
48 sid, 2020, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Prop. 2019/20:164 Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform
Riksdagen, Offentlig rätt
134 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Ds 2020:12 Registrering av kontantkort m.m.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
200 sid, 2020, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 | Nästa
Sida 1 av 196

  © 2017 Jure AB