Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 | Nästa
Sida 1 av 214

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling (Ny Upplaga)
Nilsson Anders, Lundqvist Hanna
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
188 sid, 2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 431 SEK exkl. moms   

Medicinsk rätt (Ny Upplaga)
Zillén Kavot, Mattsson Titti, Slokenberga Santa
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 476 SEK exkl. moms   

Författningssamling i statsrätt (Ny Upplaga)
Bernitz Hedvig, Paju Jaan , Sandström Lena, Åhman Karin
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 321 SEK exkl. moms   

Europarättens grunder (Ny Upplaga)
Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
Norstedts Juridik, EU-rätt, Offentlig rätt
7 uppl, 2022, Preliminärt pris: 615 SEK exkl. moms   

En introduktion till förvaltningsrätten (Ny Upplaga)
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
14 uppl, 2022, Preliminärt pris: 193 SEK exkl. moms   

Att vara ordförande och ledare (Ny Upplaga) — Handbok för dig som leder möten och människor i kommun och region
Brännberg Conny
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms   

De lege 2021 — Law, AI and Digitalisation
de Vries Katja , Dahlberg Mattias, red.
Iustus, Allmän rättslära, Internationell rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 544 sid, 2022, Pris: 763 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2022:2 Tore 2 — En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje
BRÅ, Offentlig rätt, Övrigt, Straffrätt
108 sid, 2022, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall
Regeringskansliet, Offentlig rätt
23 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:232 Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna
Regeringskansliet, Offentlig rätt
51 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder
Regeringskansliet, Offentlig rätt
37 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:237 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer
Regeringskansliet, Offentlig rätt
42 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
85 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:229 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda
Regeringskansliet, Skadeståndsrätt, Offentlig rätt
72 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt, Skatterätt
75 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Brå rapport 2022:1 Välfärdsbrott mot kommuner och regioner — Fel och oegentligheter bland företag och föreningar
BRÅ, Straffrätt, Kriminologi, Offentlig rätt
152 sid, 2022, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Sekretess (NY UPPLAGA) — Handbok för socialtjänsten
Clevesköld Lars, Thunved Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 287 SEK exkl. moms   

Europeiska unionens domstol (NY TITEL) — behörighet, uppgifter och förfarande
Lindroos-Hovinheimo Susanna
Norstedts Juridik, EU-rätt, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 392 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättens grunder (NY UPPLAGA)
von Essen Ulrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
382 sid, 5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 581 SEK exkl. moms   

Penningtvätt och straffrätten — en handbok
Wallin Marie
Studentlitteratur, Straffrätt, Offentlig rätt
319 sid, 2022, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område (NY UPPLAGA)
Rådman Fredrik, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms   

Ds 2022:6 Straff för del­tagande i en terrorist­organisation
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
174 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2022:17 En modell för att mäta och belöna progression inom sfi
Regeringskansliet, Offentlig rätt
278 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:15 Sveriges globala klimatavtryck
Regeringskansliet, Marknadsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
860 sid, 2022, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
696 sid, 2022, Pris: 833 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 | Nästa
Sida 1 av 214

  © 2017 Jure AB