Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 | Nästa
Sida 1 av 218

Lagen om tobak och liknande produkter och lagen om tobaksfria nikotinprodukter (NY UPPLAGA) — Kommentarer
Lundin Stefan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 496 SEK exkl. moms   

UFB 3 Universitet och högskolor 2022/23
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
939 sid, 2022, Pris: 1054 SEK exkl. moms   

Religion, Law And Society In Sweden 1950s - 2020s — From indifference and dismissive condecension to concerned attention and parallel societies
Fahlbeck Reinhold
Juristförlaget i Lund, Allmän rättslära, Arbetsrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 86 sid, 2022, Pris: 125 SEK exkl. moms   

Konstitutionella gränser för ömsesidigt erkännande i EU-rätten — med särskild hänsyn till straffrättssamarbetet
Lebeck Carl
Jure, EU-rätt, Straffrätt, Offentlig rätt
342 sid, 2022, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Ds 2022:23 EU:s nya tågpassagerarförordning
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, EU-rätt, Offentlig rätt
118 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:20 Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
104 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar
Regeringskansliet, Offentlig rätt
136 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:21 Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
307 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Processrätt
1048 sid, 2022, Pris: 833 SEK exkl. moms   

GDPR Compliance — Understanding the General Data Protection Regulation
Trzaskowski Jan, Sørensen Max Gersvang
Ex Tuto, Offentlig rätt, EU-rätt, IT-rätt
Inbunden, 435 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 748 SEK exkl. moms   

UFB 2 HT 2022 Skolans författningar ht 22
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1229 sid, 2022, Pris: 1205 SEK exkl. moms   

Väg 801 — byalaget som tog strid mot Trafikverket
Edman Ingegerd
Karneval Förlag AB, Offentlig rätt, Övrigt
286 sid, 2022, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Skollagen (2010:800) (NY UPPLAGA) — Med lagen om införande av skollagen (2010:801)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
304 sid, 13 uppl, 2022, Preliminärt pris: 295 SEK exkl. moms   

Skattesekretess — En grundläggande redogörelse
Rådman Fredrik
Norstedts Juridik, Skatterätt, Offentlig rätt
174 sid, 2022, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Rättsfallsanalys för icke-jurister — Analys, metod, beslut
Svensson Lupita
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
175 sid, 2 uppl, 2022, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Ds 2022:17 Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv
Regeringskansliet, Offentlig rätt
72 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskyddslagen (NY TITEL) — En kommentar
Waern Martin , Degerfeldt Emma , Leeman Dan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 581 SEK exkl. moms   

SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan
Regeringskansliet, Offentlig rätt
452 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Samhällsguiden 2022 — En handbok i offentlig service
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt, Övrigt
712 sid, 34 uppl, 2022, Pris: 402 SEK exkl. moms   

Svensk statsrätt
Nergelius Joakim
Studentlitteratur, Offentlig rätt
618 sid, 5 uppl, 2022, Pris: 599 SEK exkl. moms   

Offentlig upphandling — LOU och upphandlingsprocessen
Lindahl Toftegaard Eva
Studentlitteratur, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
345 sid, 3 uppl, 2022, Pris: 468 SEK exkl. moms   

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2021/22
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
998 sid, 2022, Pris: 1177 SEK exkl. moms   

Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte
Regeringskansliet, Offentlig rätt
488 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:15 Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
Regeringskansliet, Offentlig rätt
104 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 | Nästa
Sida 1 av 218

  © 2017 Jure AB