Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 | Nästa
Sida 1 av 207

Sveriges Rikes Lag 2022 Skinnband (NY UPPLAGA)
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt, Offentlig rätt
Halvfranskt band, 143 uppl, 2022, Preliminärt pris: 4429 SEK exkl. moms   

Sveriges Rikes Lag 2022 klotband (NY UPPLAGA)
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 143 uppl, 2022, Preliminärt pris: 2937 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättslig tidskrift 2022
Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift, Periodica, Offentlig rätt
Prenumeration, 2022, Pris: 756 SEK exkl. moms   

Public Procurement in the EU (NY UPPLAGA) — A Practitioner's Guide
Trepte Peter
Oxford University Press, Marknadsrätt, EU-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1590 SEK exkl. moms   

Lag och rätt i trafiken (NY UPPLAGA)
Fuhrman Håkan , Löfdahl Michael
Studentlitteratur, Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt
180 sid, 3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Forvaltningskontrakter — Retlige studier over forvaltningens aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt henblik på myndighedsudøvelse
Grønved Nielsen Rasmus
Karnov Group DK, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 880 sid, 2021, Pris: 2637 SEK exkl. moms   

Karnov bokverk 2021/22 (NY UTGÅVA)
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
5576 sid, 26 uppl, 2021, Preliminärt pris: 13575 SEK exkl. moms   

SOU 2021:89 Sverige under pandemin Volym 1 och 2
Riksdagen, Offentlig rätt
842 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:88 Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.
Riksdagen, Offentlig rätt, Straffrätt, Arbetsrätt
370 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Ds 2021:34 Tydligare reglering av hampa
Riksdagen, Offentlig rätt
96 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling
Riksdagen, Marknadsrätt, Offentlig rätt
49 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:33 Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
77 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:59 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
Riksdagen, Offentlig rätt
114 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:41 En ny riksbankslag
Riksdagen, Offentlig rätt
399 sid, 2021, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister
Riksdagen, Offentlig rätt
101 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare
Riksdagen, Offentlig rätt
80 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer
Riksdagen, Offentlig rätt
43 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:55 Utlandsspioneri
Riksdagen, Offentlig rätt
173 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:40 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut
Riksdagen, Offentlig rätt
18 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:51 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt
Riksdagen, Offentlig rätt
73 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning
Riksdagen, Offentlig rätt
85 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
47 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:48 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken
Riksdagen, EU-rätt, Offentlig rätt
300 sid, 2021, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Författningssamling i förvaltningsrätt 2021/22
Ribbing Michaela, Sandström Lena, Örnberg Åsa , red.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
675 sid, 16 uppl, 2021, Pris: 339 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 | Nästa
Sida 1 av 207

  © 2017 Jure AB