Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 | Nästa
Sida 1 av 204

Public Procurement in the EU (NY UPPLAGA) — A Practitioner's Guide
Trepte Peter
Oxford University Press, Marknadsrätt, EU-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1590 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia
Riksdagen, Offentlig rätt
25 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop 2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring
Riksdagen, Offentlig rätt
18 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Riksdagen, Offentlig rätt
63 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:168 Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete
Riksdagen, Offentlig rätt
28 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
Riksdagen, Offentlig rätt
65 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Riksdagen, Offentlig rätt
60 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppe­hålls­tillstånd vid gymnasie­studier
Riksdagen, Offentlig rätt
41 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt
Riksdagen, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
42 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nedsatt beslutsförmåga (NY TITEL) — rätt, riktlinjer och praktik
Giertz Lottie , Mattsson Titti, Thelin Angelika
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Familjerätt
200 sid, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

SOU 2021:32 Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
Riksdagen, Offentlig rätt
459 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:172 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2
Riksdagen, Offentlig rätt
933 sid, 2021, Pris: 669 SEK exkl. moms   

UFB 2 VT 2021 — Skolans författningar vt 21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1111 sid, 2021, Pris: 1165 SEK exkl. moms   

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige (NY TITEL)
Lind Anna-Sara, Lundin Olle, red.
Studentlitteratur, Internationell rätt, Offentlig rätt
300 sid, 2021, Preliminärt pris: 316 SEK exkl. moms   

Ds 2021:11 Vissa statliga insatser på musikområdet
Riksdagen, Offentlig rätt
32 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2020:82 Avgifter för information i elektronisk form
Riksdagen, Offentlig rätt
187 sid, 2021, Pris: 232 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket
Riksdagen, Offentlig rätt
116 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
Riksdagen, Offentlig rätt
31 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten
Riksdagen, Offentlig rätt
63 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:157 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Riksdagen, Offentlig rätt
82 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften
Riksdagen, Offentlig rätt
64 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
84 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 | Nästa
Sida 1 av 204

  © 2017 Jure AB