Familjerätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Nästa
Sida 1 av 17

Ds 2023:26 Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt, IT-rätt
236 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Barn som tvingas välja bort en förälder (Ny Upplaga) — Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
Lytsy Anna, Bergenstein Christina
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 700 SEK exkl. moms   

SOU 2023:40 Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
782 sid, 2023, Pris: 835 SEK exkl. moms   

Vad är samarbetssamtal och hur gör man? — En liten introduktion till familjemedling
Wahlsten Bernt
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
192 sid, 2023, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Relationsrätt (Ny Titel) — Barn och föräldrar
Schiratzki Johanna
Norstedts Juridik, Familjerätt
2023, Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms   

Ärvdabalken Del I (Ny Upplaga) — En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
Walin Gösta, Lind Göran
Norstedts Juridik, Familjerätt
8 uppl, 2023, Preliminärt pris: 1316 SEK exkl. moms   

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt 2023/24
Lau Chris, Leviner Pernilla, Lind Göran
Norstedts Juridik, Familjerätt
545 sid, 9 uppl, 2023, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Rätt arv — Fördelning av kvarlåtenskap
Brattström Margareta, Singer Anna
Iustus, Familjerätt
255 sid, 6 uppl, 2023, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Ds 2023:18 Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor
Regeringskansliet, Straffrätt, Fastighetsrätt, Familjerätt
132 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Övningsbok till Civilrättens grunder
Håstad Torgny, Björkdahl Erika P., Brattström Margareta, Zackariasson Laila
Iustus, Förmögenhetsrätt, Familjerätt, Immaterialrätt
347 sid, 2023, Pris: 437 SEK exkl. moms   

Brussels IIter Regulation Commentary
Magnus Ulrich, Mankowski Peter, red.
Otto Schmidt, Familjerätt, Internationell privat- och processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 725 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 2673 SEK exkl. moms   

Äktenskapsbalken — En kommentar
Teleman Örjan, Tottie Lars
Norstedts Juridik, Familjerätt
579 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 1694 SEK exkl. moms   

European Private International Family Law — The Brussels IIb Regulation
Wilderspin Michael
Oxford University Press, Internationell privat- och processrätt, Familjerätt, EU-rätt
Inbunden, 560 sid, 2023, Pris: 2517 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt
37 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

SOU 2022:71 Tryggare hem för barn
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt
430 sid, 2023, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Socialrätt 2023 — Lagbok för socionomer och andra professionsutbildningar
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Familjerätt, Straffrätt
767 sid, 2023, Pris: 427 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:41 Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
84 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Civilrättens grunder
Håstad Torgny, Björkdahl Erika P., Brattström Margareta, Zackariasson Laila
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Familjerätt
527 sid, 3 uppl, 2022, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Medling vid konflikter som rör barn och unga — i familjen, i skolan och vid brott
Bergman Ann-Sofie, m. fl.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Familjerätt, Processrätt
213 sid, 2022, Pris: 476 SEK exkl. moms   

Arveretten
Eeg Thomas
Cappelen, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 696 sid, 2022, Pris: 921 SEK exkl. moms   

Arveretten
Feldthusen Rasmus Kristian, Lund-Andersen Ingrid, Nielsen Linda
Ex Tuto, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 292 sid, 7 uppl, 2022, Pris: 748 SEK exkl. moms   

Familieretten
Nielsen Linda, Lund-Andersen Ingrid
Ex Tuto, Familjerätt, Utländsk rätt
Inbunden, 360 sid, 10 uppl, 2022, Pris: 786 SEK exkl. moms   

Äktenskap & Samboende
Agell Anders, Brattström Margareta
Iustus, Familjerätt
360 sid, 7 uppl, 2022, Pris: 504 SEK exkl. moms   

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt 2022/23
Leviner Pernilla, Lau Chris, Lind Göran , red.
Norstedts Juridik, Familjerätt
531 sid, 8 uppl, 2022, Pris: 286 SEK exkl. moms   

SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap — ett stärkt skydd för barns familjeliv
Regeringskansliet, Familjerätt
1288 sid, 2022, Pris: 833 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Nästa
Sida 1 av 17

  © 2017 Jure AB