Familjerätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Nästa
Sida 1 av 17

Äktenskapsförord (NY UPPLAGA)
Teleman Örjan
Norstedts Juridik, Familjerätt
5 uppl, 2024, Preliminärt pris: 605 SEK exkl. moms   

Bryssel II ter-förordningen, Rom III-förordningen, internationella äktenskapslagen och nordiska äktenskapsförordningen (NY UPPLAGA)
Bergquist Ulf, Fayad Anna, Hartley Elisabeth
Norstedts Juridik, Familjerätt, Internationell privat- och processrätt
2 uppl, 2024, Preliminärt pris: 819 SEK exkl. moms   

Vårdnad, boende och umgänge (NY UPPLAGA) — samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
Sjösten Mats
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
6 uppl, 2024, Preliminärt pris: 707 SEK exkl. moms   

Barnets egendom — En vägledning om förmynderskap
von Scheele Eva
Norstedts Juridik, Familjerätt
162 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 440 SEK exkl. moms   

Barnets bästa — Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle
Singer Anna
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
428 sid, 2024, Pris: 616 SEK exkl. moms   

Ärvdabalken Del I — En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
Walin Gösta, Lind Göran
Norstedts Juridik, Familjerätt
589 sid, 8 uppl, 2024, Pris: 1316 SEK exkl. moms   

European Distribution Law (NY TITEL) — A Commentary
Martinek Michael, Flohr Eckhard
Hart, Marknadsrätt, Familjerätt, EU-rätt
Inbunden, 1500 sid, 2024, Preliminärt pris: 4080 SEK exkl. moms   

SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
1288 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt, Processrätt
480 sid, 2023, Pris: 425 SEK exkl. moms   

Ds 2023:26 Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt, IT-rätt
236 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Barn som tvingas välja bort en förälder — Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
Lytsy Anna, Bergenstein Christina
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
488 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 700 SEK exkl. moms   

SOU 2023:40 Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
782 sid, 2023, Pris: 835 SEK exkl. moms   

Vad är samarbetssamtal och hur gör man? — En liten introduktion till familjemedling
Wahlsten Bernt
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
192 sid, 2023, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Relationsrätt — Barn och föräldrar
Schiratzki Johanna
Norstedts Juridik, Familjerätt
124 sid, 2023, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt 2023/24
Lau Chris, Leviner Pernilla, Lind Göran
Norstedts Juridik, Familjerätt
545 sid, 9 uppl, 2023, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Rätt arv — Fördelning av kvarlåtenskap
Brattström Margareta, Singer Anna
Iustus, Familjerätt
255 sid, 6 uppl, 2023, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Ds 2023:18 Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor
Regeringskansliet, Straffrätt, Fastighetsrätt, Familjerätt
132 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Övningsbok till Civilrättens grunder
Håstad Torgny, Björkdahl Erika P., Brattström Margareta, Zackariasson Laila
Iustus, Förmögenhetsrätt, Familjerätt, Immaterialrätt
347 sid, 2023, Pris: 437 SEK exkl. moms   

Brussels IIter Regulation Commentary
Magnus Ulrich, Mankowski Peter, red.
Otto Schmidt, Familjerätt, Internationell privat- och processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 725 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 2673 SEK exkl. moms   

Äktenskapsbalken — En kommentar
Teleman Örjan, Tottie Lars
Norstedts Juridik, Familjerätt
579 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 1694 SEK exkl. moms   

European Private International Family Law — The Brussels IIb Regulation
Wilderspin Michael
Oxford University Press, Internationell privat- och processrätt, Familjerätt, EU-rätt
Inbunden, 560 sid, 2023, Pris: 2517 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt
37 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

SOU 2022:71 Tryggare hem för barn
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt
430 sid, 2023, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Socialrätt 2023 — Lagbok för socionomer och andra professionsutbildningar
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Familjerätt, Straffrätt
767 sid, 2023, Pris: 427 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:41 Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
84 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Nästa
Sida 1 av 17

  © 2017 Jure AB