Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Öman Sören:
   
 


Sida 1 av 1

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
137 sid, 2 uppl, 2020, Pris: 175 SEK exkl. moms   

LAS-handboken 2020 (NY UPPLAGA) — Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åhnberg Lars, Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
608 sid, 9 uppl, 2020, Preliminärt pris: 325 SEK exkl. moms   

Den kollektiva arbetsrätten — en lärobok
Källström Kent, Malmberg Jonas, Öman Sören
Iustus, Arbetsrätt
170 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 259 SEK exkl. moms   

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
117 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. — En kommentar
Öman Sören
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, IT-rätt, EU-rätt
870 sid, 2019, Pris: 1385 SEK exkl. moms   

Anställningsskyddspraxis
Öman Sören
Jure, Arbetsrätt
576 sid, 9 uppl, 2018, Pris: 722 SEK exkl. moms   

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
211 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 175 SEK exkl. moms   

LAS-handboken 2017 — Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åhnberg Lars, Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
589 sid, 8 uppl, 2017, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Lagen om anställningsskydd — En kommentar
Öman Sören
Karnov Group, Arbetsrätt
216 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 396 SEK exkl. moms   

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
244 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 175 SEK exkl. moms   

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
136 sid, 2016, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Personuppgiftslagen — En kommentar
Öman Sören, Lindblom Hans-Olof
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
Inbunden, 722 sid, 4 uppl, 2011, Pris: 1588 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB