Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Heuman Lars:
   
 


Sida 1 av 1

Finna rätt — Juristens källmaterial och arbetsmetoder
Bernitz Ulf, Carlsson Mia, Heuman Lars, Leijonhufvud Madeleine, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt
Inbunden, 292 sid, 15 uppl, 2020, Pris: 548 SEK exkl. moms   

Specialprocess, utsökning och konkurs
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt, Insolvensrätt
299 sid, 8 uppl, 2020, Pris: 414 SEK exkl. moms   

Metoder för rättstillämpning och lagtolkning — Generaliseringar, logik och argumentation
Heuman Lars
Jure, Processrätt
Inbunden, 480 sid, 2018, Pris: 662 SEK exkl. moms   

Civilprocessuella uppsatser
Heuman Lars
Jure, Processrätt
Inbunden, 810 sid, 2017, Pris: 1190 SEK exkl. moms   

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
Heuman Lars
Wolters Kluwer Sverige, Processrätt, Straffrätt
122 sid, 24 uppl, 2017, Pris: 222 SEK exkl. moms   

Rättegång I — första häftet
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Heuman Lars, Pauli Mikael
Wolters Kluwer Sverige, Processrätt
276 sid, 9 uppl, 2016, Pris: 350 SEK exkl. moms   

God advokatsed — Rättsbildning och disciplinnämndens motiveringar
Heuman Lars
Jure, Processrätt
Inbunden, 352 sid, 2013, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Rättegång IV
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
250 sid, 7 uppl, 2009, Pris: 435 SEK exkl. moms   

The Swedish Arbitration Act of 1999, Five Years On: — A Critical Review of Strengths and Weaknesses
Heuman Lars, Jarvin Sigvard
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 630 sid, 2006, Pris: 1362 SEK exkl. moms   

Bevisbörda och beviskrav i tvistemål
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
542 sid, 2005, Pris: 795 SEK exkl. moms   

Skriftligt hovrättsförfarande i brottmål
Heuman Lars
Juristförlaget i Lund, Processrätt
152 sid, 1983  SLUT på förlag

Arbitration Law of Sweden — Practice and Procedure
Heuman Lars
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 851 sid, 2003, Pris: 2258 SEK exkl. moms   

Skiljemannarätt
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
829 sid, 1999, Pris: 1099 SEK exkl. moms   

Rättshjälp och pilotfall
Heuman Lars
Juristförlaget i Lund, Processrätt
109 sid, 1982, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvodestvister mellan advokater och klienter
Heuman Lars
Jure, Processrätt
57 sid, 1986  SLUT på förlag

Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 884 sid, 1980  SLUT på förlag

Argumentationsformer inom processrätten
Heuman Lars, Westberg Peter
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
119 sid, 2 uppl, 1995  SLUT på förlag

Processrättsliga uppsatser
Heuman Lars
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
146 sid, 1986, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Current issues in Swedish arbitration
Heuman Lars
Juristförlaget Stockholm, Processrätt
287 sid, 1990  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB