Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SKV Publikationer
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

Nr. 943 utg. 1 KFM Internationell verkställighet — Handbok
Skatteverket, Insolvensrätt, Förmögenhetsrätt, Internationell privat- och processrätt
466 sid, 2011  SLUT på förlag

Nr. 942 utg. 1 RSV Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt — exekution, avtal, konventioner & författningar
Riksskatteverket, Insolvensrätt, Processrätt
370 sid, 1997, Pris: 570 SEK exkl. moms   

Nr. 928 utg. 3 SKV Handledning för summarisk process — Ett förenklat rättegångsförfarande vid kronofogdemyndigheten
Skatteverket, Insolvensrätt, Processrätt
132 sid, 3 uppl, 2005  SLUT på förlag

Nr. 901 utg.6 KFM Utmätning — handbok
Kronofogden, Insolvensrätt, Processrätt
543 sid, 6 uppl, 2011  SLUT på förlag

Nr. 900 utg. 4 RSV Konkurs, företagsrekonstruktion & ackord
Riksskatteverket, Insolvensrätt, Processrätt
354 sid, 4 uppl, 1998, Pris: 346 SEK exkl. moms   

Nr. 700 utg. 18 SKV Författningar om folkbokföring m.m. 2012
Skatteverket, Offentlig rätt
208 sid, 18 uppl, 2012, Pris: 341 SEK exkl. moms   

Nr. 700 utg. 17 SKV Författningar om folkbokföring m.m. 2011
Skatteverket, Offentlig rätt
199 sid, 17 uppl, 2011, Pris: 331 SEK exkl. moms   

Nr. 626 utg. 2 SKV Handledning för skatterevision - Revisionspromemoria
Skatteverket, Skatterätt
89 sid, 2 uppl, 2006  SLUT på förlag

Nr. 622 utg. 2 SKV Handledning för skatterevision - Revisionsmodellen
Skatteverket, Skatterätt
143 sid, 2 uppl, 2006  SLUT på förlag

Nr. 621 utg. 2 SKV Handledning för skatterevision — Reglerna kring revisionsverksamheten
Skatteverket, Skatterätt
316 sid, 2 uppl, 2004  SLUT på förlag

Nr. 618 utg. 4 RSV Handledning i skatterevision - Allmän del
Riksskatteverket, Skatterätt
473 sid, 4 uppl, 1994  SLUT på förlag

Nr. 616 utg. 2 SKV Författningar om förfarandet 2013 - Del 1 och 2 (paket)
Skatteverket, Skatterätt
1024 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 796 SEK exkl. moms   

Nr. 615 utg. 1 RSV Handledning för taxeringsförfarandet
Riksskatteverket, Skatterätt
535 sid, 1996  SLUT på förlag

Nr. 611 utg. 21 SKV Fickdata 2004 — Med uppgifter för INKOMSTÅREN 1999-2003 (Taxeringsåren 2000-2004) och kända uppgifter för inkomståret 2004
Skatteverket, Skatterätt
55 sid, 11 uppl, 2004, Pris: 77 SEK exkl. moms   

Nr. 602 utg. 3 SKV Handledning för betalningssäkring 2010
Skatteverket, Skatterätt
112 sid, 3 uppl, 2010  SLUT på förlag

Nr. 555 utg. 6 SKV Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007
Skatteverket, Skatterätt
580 sid, 6 uppl, 2007  SLUT på förlag

Nr. 553 utg.24 SKV Handledning för mervärdesskatt 2013 - Del 1 och 2 (paket)
Skatteverket, Skatterätt
1489 sid, 24 uppl, 2013  SLUT på förlag

Nr. 553 utg. 22 SKV Handledning för mervärdesskatt 2011 - Paket - Del 1 och 2
Skatteverket, Skatterätt
1456 sid, 22 uppl, 2011, Pris: 985 SEK exkl. moms   

Nr. 553 utg. 21 SKV Handledning för mervärdesskatt 2010 - Paket - Del 1 och 2
Skatteverket, Skatterätt
1337 sid, 21 uppl, 2010, Pris: 400 SEK exkl. moms   

Nr. 551 utg.10 SKV Författningar om mervärdesskatt 2014 - Del 2
Skatteverket, Skatterätt
800 sid, 10 uppl, 2014, Pris: 631 SEK exkl. moms   

Nr. 551 utg. 8 SKV Författningar om mervärdesskatt 2012 - Del 2
Skatteverket, Skatterätt
775 sid, 8 uppl, 2012, Pris: 540 SEK exkl. moms   

Nr. 551 utg.7 SKV Författningar om mervärdesskatt 2011 - Del 2
Skatteverket, Skatterätt
711 sid, 7 uppl, 2011, Pris: 524 SEK exkl. moms   

Nr. 551 utg. 6 SKV Författningar om mervärdesskatt 2010 - Del 2
Skatteverket, Skatterätt
677 sid, 6 uppl, 2010, Pris: 487 SEK exkl. moms   

Nr. 550 utg.31 SKV Författningar om mervärdesskatt 2014 - Del 1
Skatteverket, Skatterätt
400 sid, 31 uppl, 2014, Pris: 584 SEK exkl. moms   

Nr. 550 utg. 30 SKV Författningar om mervärdesskatt 2013 - Del 1
Skatteverket, Skatterätt
385 sid, 30 uppl, 2013, Pris: 558 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

  © 2017 Jure AB