Accounting and Financial Reporting Legislation - 9789139012443 - Jure bokhandel

 

 
 
Accounting and Financial Reporting Legislation
– Central lagstiftning i engelsk översättning
   
 
Titel:Accounting and Financial Reporting Legislation – Central lagstiftning i engelsk översättning
Anmärkning:Boken innehåller även lexikon med termer och begrepp.
Utgivningsår:2009
Omfång:146 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012443
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 672 SEK exkl. moms

 

Boken innehåller följande svenska författningar översatta till engelska:

-Accounting Act /Bokföringslag (1999:1078)
-Auditing Act /Revisionslag (1999:1079)
-Accountants Act /Revisorslag (2001:883)
-Accountants Ordinance /Förordning (1995:665) om revisorer
-Review of Certain Matters (Accounting Act) Ordinance /Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
-Annual Reports Act /Årsredovisningslag (1995:1554)
-Funds Accounting Act /Lag (1944:181) om redovisningsmedel
-Rights of Priority Act /Förmånsrättslag (1970:979)
-Company Reorganisation Act /Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
-Limited Floating Charges Act /Lag (2008:990) om företagshypotek
 
  © 2017 Jure AB