Aktiebolagslagen - En introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras rådgivare av Skog Rolf, Fäger Catarina - 9789139012412 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktiebolagslagen - En introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras rådgivare
   
 
Författare:Skog Rolf , Fäger Catarina
Titel:Aktiebolagslagen - En introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras rådgivare
Anmärkning:Boken utkommer även på engelska (The Swedish Company Act).
Utgivningsår:2007
Omfång:322 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012412
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

En god förståelse för det aktiebolagsrättsliga regelverket är en förutsättning för att ett bolag skall kunna upprätthålla aktieägarnas och marknadens förtroende. Denna introduktion är inriktad på de regler som gäller för de flesta små och medelstora bolag och fungerar tillsammans med lagtexten som en utmärkt handbok för såväl ägare som bolagens ledningar. Den nya moderniserade lagen från år 2005 är både överskådlig och lätt att förstå.

Många bolag arbetar på marknader med snabb tillväxt eller där bolag som är aktiva med företagsförvärv och fusioner på mycket kort tid kan växa i storlek. Boken innehåller därför också översiktlig information om vad som gäller för större bolag

Boken vänder sig även till jurister, revisorer m.fl. som i egenskap av rådgivare till bolag ofta behöver sammanfatta de grundläggande bolagsrättsliga reglerna åt sina klienter. Boken är skriven med tanke på att också kunna användas undervisningssammanhang.

Boken är ett utmärkt uppslagsverk tack vare ett utförligt sakregister och utges även i en engelsk version för bolag som verkar i en internationell affärsmiljö och behöver redogöra för den svenska bolagsrätten på engelska.

Lagtexten i boken lyder per den 1 januari 2007.
 
  © 2017 Jure AB