Ds 2007:1 Preskription vid allvarliga brott - 9789138226902 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:1 Preskription vid allvarliga brott
   
 
Titel:Ds 2007:1 Preskription vid allvarliga brott
Utgivningsår:2007
Omfång:231 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226902
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:1
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 243 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Sverige anpassar sin lagstiftning till Romstadgan och avskaffar preskription för folkmord och allvarliga former av folkrättsbrott. Vidare föreslås att brott som består av uppsåtligt dödande, som mord, dråp och vissa terroristbrott inte skall preskriberas. Här föreslås också att preskriptionstiden vid könsstympning skall börja löpa först när den som könsstympats fyller arton år.
 
  © 2017 Jure AB