Prop. 2006/07:39 Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m. - 200607039 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:39 Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:39 Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m.
Anmärkning:Se även 2005/55/EG.
Utgivningsår:2007
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607039
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:39
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB