Prop. 2006/07:44 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m. - 200607044 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:44 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:44 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607044
Serie:Propositioner nr. 2006/07:44
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB