Ds 2007:4 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund - 9789138226995 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:4 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund
– En kunskapsöversikt
   
 
Titel:Ds 2007:4 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund – En kunskapsöversikt
Utgivningsår:2007
Omfång:163 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226995
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:4
Ämnesord:Övrigt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria identifieras brister i kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända, undervisningen i svenska för invandrare, valideringsverksamheten, arbetsmarknadspolitiken och de kommunala insatserna. Slutsatsen är att alla åtgärder som riktas mot nyanlända utrikes födda bör vara tydligt fokuserade på en snabb arbetsmarknadsetablering. Det är viktigt att åtgärderna i ökad utsträckning utgår från deltagarnas individuella förutsättningar och sker på den reguljära arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB