Ds 2007:5 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare - 9789138227008 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:5 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
   
 
Titel:Ds 2007:5 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:97.
Utgivningsår:2007
Omfång:222 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227008
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:5
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 231 SEK exkl. moms

 

Den som begått en gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning får idag inte dömas till fängelse. I utredningen föreslås att fängelse skall kunna komma ifråga i vissa fall. Möjligheten skall dock vara starkt begränsad.
 
  © 2017 Jure AB