Ds 2007:6 Internationell insolvens - 9789138227015 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:6 Internationell insolvens
– en diskussionspromemoria
   
 
Titel:Ds 2007:6 Internationell insolvens – en diskussionspromemoria
Utgivningsår:2007
Omfång:329 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227015
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:6
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 231 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågor som rör svensk internationell insolvensrätt. I det avslutande avsnittet lämnas ett skissartat förslag till en generell svensk lagreglering av den svenska internationella insolvensrätten: en lag om internationella förhållanden rörande insolvensförfaranden.
 
  © 2017 Jure AB