Mänskliga rättigheter för alla och envar av Greenhill Malin, Ulfsparre Christina - 9789139108481 - Jure bokhandel

 

 
 
Mänskliga rättigheter för alla och envar
   
 
Författare:Greenhill Malin , Ulfsparre Christina
Titel:Mänskliga rättigheter för alla och envar
Utgivningsår:2007
Omfång:219 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139108481
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 419 SEK exkl. moms

 

De mänskliga rättigheterna är alla människors individuella och juridiska rättigheter, oberoende av vilket land man bor. Denna grundläggande introduktion förklarar varför och hur de kommit till, vilka de är, var man hittar dem, hur efterlevnaden sköts och hur man kontrollerar och straffar brott mot dem. Dessa rättigheter är omfattande och rör bl.a. slaveri, att säga vad man vill, egendom, social trygghet, bostad, arbete, kultur och hälsa. Barns, kvinnors och flyktingars rättigheter beskrivs. Boken innehåller en lista över konventioner, länkar och register. Den rekommenderas som kursbok i gymnasiet och för vuxna och är skriven av en förbundsjurist respektive utbildningsansvarig på Röda Korset.
 
  © 2017 Jure AB