Ds 2006:22 Gränsöverskridande fusioner - 9789138226520 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2006:22 Gränsöverskridande fusioner
   
 
Titel:Ds 2006:22 Gränsöverskridande fusioner
Anmärkning:Se även SOU 2006:97, prop. 2007/08:15 och prop. 2007/08:20.
Utgivningsår:2006
Omfång:233 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226520
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:22
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 225 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till hur EG:s direktiv om gränsöverskridande fusioner skall genomföras i Sverige. Genomförandet föreslås ske genom ändringar i aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar. I lagarna anges att flertalet av de bestämmelser som i respektive lag gäller för en fusion mellan svenska företag skall tillämpas även i fråga om en gränsöverskridande fusion.
 
  © 2017 Jure AB