Ds 2000:36 Penningförfalskning m.m. - 9138212374 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:36 Penningförfalskning m.m.
   
 
Titel:Ds 2000:36 Penningförfalskning m.m.
Anmärkning:Prop. 2000/01:40.
Utgivningsår:2000
Omfång:73 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212374
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:36
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att ett särskilt brott förs in i brottsbalken: olovlig befattning med falska pengar. Även försök till anskaffande eller mottagande av falska pengar skall vara straffbart. Dessutom avskaffas kravet på dubbel straffbarhet vid brott utomlands. De nya reglerna innebär en anpassning till ett rambeslut inom EU i anslutning till 1929 års konvention om penningförfalskning.
 
  © 2017 Jure AB