Internationella skattehandboken av Källqvist Jan, Köhlmark Anders - 9789139012399 - Jure bokhandel

 

 
 
Internationella skattehandboken
   
 
Författare: Källqvist Jan , Köhlmark Anders
Titel:Internationella skattehandboken
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:412 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012399
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:KPMG
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Internationella skattehandboken är en praktisk handbok i internationell skatterätt. Denna sjätte upplaga är omarbetad med hänsyn till ny lagstiftning och praxis såväl i Sverige som inom EU. Ändringarna gäller bland annat rättsutvecklingen i Sverige vad gäller reglerna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade aktier samt CFC-reglerna. Vidare behandlas den senaste utvecklingen på EG-rättens område. Slutligen behandlas de nya svenska reglerna om dokumentationskrav vad gäller internprissättning i internationellt verksamma koncerner. Boken innehåller också en unik översättning av den senaste lydelsen av OECDs modellavtal.

Internationella Skattehandboken är särskilt riktad till företag som bedriver internationell verksamhet. Boken innehåller också omfattande redogörelse för internationella aspekter på av personbeskattningsområdet, t ex vid arbete utomlands. Den är lika användbar för företagens beslutsfattare som för dess rådgivare, advokater och revisorer. Med sina rika lagrums- och källhänvisningar lämpar sig den som litteratur i kurser i internationell beskattning. Boken är utgiven i samarbete mellan Norstedts Juridik och KPMG.
 
  © 2017 Jure AB