Regeringens skrivelse 2006/07:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2006 - 200607082 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2006/07:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2006
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2006/07:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2006
Utgivningsår:2007
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607082
Serie:Propositioner nr. 2006/07:82
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB