Prop. 2006/07:74 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption - 200607074 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:74 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption
   
 
Titel:Prop. 2006/07:74 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption
Utgivningsår:2007
Omfång:156 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:74
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB