Prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m. - 200607065 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m.
Anmärkning:Se även Ds 2006:6
Utgivningsår:2007
Omfång:551 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:65
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 394 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att nya informationsregler skall införas för börsföretagen. Vidare får Finansinspektionen ansvaret för att offentliggöra ägarförändringar i aktiemarknadsbolagen. De föreslagna ändringarna behövs för att genomföra EU:s öppenhetsdirektiv (2004/109/EG) i svensk rätt. Öppenhetsdirektivet är ett av de sista stegen i EU:s handlingsplan för finansiella tjänster, som syftar till att skapa en integrerad marknad för finansiella tjänster inom EU.
 
  © 2017 Jure AB