Prop. 2006/07:88 Ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. - 200607088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:88 Ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:88 Ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:88
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB