Prop. 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. - 200607089 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:89
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB