Skuldebrev, växel och check av Tiberg Hugo, Lennhammer Dan - 9138503468 - Jure bokhandel

 

 
 
Skuldebrev, växel och check
   
 
Författare:Tiberg Hugo , Lennhammer Dan
Titel:Skuldebrev, växel och check
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:1995
Omfång:154 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138503468
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

SLUT på förlag

 

Här behandlas skuldebrevsrätten och dess analoga tillämpning på den övriga fordringsrätten. Vidare redogörs för anvisningen, växel- och checkrätten samt den anvisningsliknande konstruktionen kontokort. De olika frågorna åskådliggörs med hjälp av bilder och exempel.
 
  © 2017 Jure AB