Prop. 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet - 200607099 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet
   
 
Titel:Prop. 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet
Anmärkning:Se även Ds 2002:15, SOU 2003:97, prop. 2002/03:99 och prop. 2005/06:200.
Utgivningsår:2007
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:99
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB