Ds 2007:10 Skadeståndsfrågor vid kränkning - 9789138227268 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:10 Skadeståndsfrågor vid kränkning
   
 
Titel:Ds 2007:10 Skadeståndsfrågor vid kränkning
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:95.
Utgivningsår:2007
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227268
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:10
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan huruvida det finns anledning att göra förändringar i gällande regler om ideellt skadestånd för kränkning.
 
  © 2017 Jure AB