Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar - 200607095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar
   
 
Titel:Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar
Anmärkning:Se även SOU 2006:39.
Utgivningsår:2007
Omfång:213 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:95
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB