Prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. - 200607094 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607094
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:94
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB