Prop. 2006/07:96 Om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. - 200607096 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:96 Om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:96 Om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:96
Ämnesord:Skatterätt , Försäkringsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB