Ds 2007:12 Bostadsrättsregister - några modeller för registrering av bostadsrätter - 9789138227329 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:12 Bostadsrättsregister - några modeller för registrering av bostadsrätter
   
 
Titel:Ds 2007:12 Bostadsrättsregister - några modeller för registrering av bostadsrätter
Utgivningsår:2007
Omfång:169 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227329
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:24
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ett bostadsrättsregister under Lantmäteriverkets personuppgiftsansvar. Registret skall emellertid skötas av bostadsrättsföreningar och kreditinstitut. Den nuvarande pantsättningsmodellen skall behållas, men kreditinstituten skall själva registrera pantsättningar. Det skall inte ske någon myndighetsprövning av överlåtelser. En jämförelse görs även med dels ett förslag från Bostadsrättsutredningen, dels ett förslag från en projektgrupp med representanter från några av de stora bostadsrättsorganisationerna och Svenska Bankföreningen.
 
  © 2017 Jure AB