Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning av Zander Lennarth - 9789172232341 - Jure bokhandel

 

 
 
Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning
   
 
Författare:Zander Lennarth
Titel:Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning
Anmärkning:Boken finns även på engelska.
Utgivningsår:2007
Omfång:175 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172232341
Ämnesord:Övrigt

Pris: 675 SEK exkl. moms

 

Boken ”Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning” är en vidareutveckling av BoostBusters tidigare utgivna kompendieserie:

• Kompendium 1: Encylindriga 4-takts SI motorer
• Kompendium 2: Flercylindriga 4-takts SI motorer
• Kompendium 3: Uppladdade 4-takts SI motorer
• Kompendium 4: Uppladdade 2-takts SI motorer
• Kompendium 5: Avancerad Uppladdning 4-takts motorer

Innehållet är helt uppdaterat och utvecklat, snyggare förpackat med färgbilder och finns dessutom i en engelsk upplaga. Bokarkitekturen tillåter också en större helhet mellan de olika delarna.

Boken är en lärobok och skall kunna läsas helt på egen hand men även kombineras med föreläsningsserien på fyra heldagar som kan beställas separat.

Den är skriven som en vanlig textbok men innehåller också exemplifieringar avsedda att underlätta förståelsen. Boken kan med behållning läsas av alla med ett grundmurat motorintresse och antalet ekvationer är därför begränsat till ett minimum. För de läsare som vill fördjupa sig ytterligare hänvisas till den litteratur som står i referenslistan längst bak i boken.

Författaren Lennarth Zander arbetar på Volvo i Eskilstuna. Han är civilingenjör från maskinteknik på Chalmers och har tidigare bl.a. varit verksam som doktorand på Chalmers såväl som specialist på uppladdning och gasväxling inom Volvokoncernen. På fritiden har Lennarth byggt om en hel del motorcyklar och bilar avseende gasväxlings- och uppladdningssystem.

Ur innehållet:

Förbränningsmotorn i största allmänhet
Motorer och människor är släkt!
Förbränningsmotorns olika delsystem
Gasväxling
Beräkning och provning kompletterar varann
Inre och yttre gasväxling
Gasväxling – Encylindrig 4-taktsmotor
Simuleringsprogrammet GT-Power
Presentation simuleringsobjekt
Simulering olika geometrier
Gasväxling – Flercylindrig 4-taktsmotor
Flercylindrigheten påverkar gasväxling men inte förbränning
När behöver flercylindrighetens betydelse för gasväxlingen beaktas?
Summering av fördelar och nackdelar med flercylindrighet
Simuleringar på några intressanta flercylindriga motorer med olika tändföljder med 1cyl som referens
2 cyl. olika tändföljd, 3 cyl. 120 deg., 4 cyl. motorer
5 cyl. radmotor, 6 cyl. motorer, 8 cyl. V-motor
Uppladdade 4-taktsmotorer
Aspekter på cylinderantal och överladdning
Designaspekter uppladdningsaggregat.
Designaspekter Turbo
Hastighetstrianglar kompressor samt Eulers ekvation
Hastighetstrianglar turbin
Turbinverkningsgrad sfa U/Cs
Korrigerade massflöden
Olika tillverkares nomenklatur och korrigerade storheter
Matchning
Bibliotek kompressorer & turbiner olika tillverkare
Tröghetsmoment & respons
Impulsuppladdning vs liktrycksuppladdning
Designaspekter mekandrivna kompressorer
Flerturboöverladdning
Parallell turboladdning
Seriell turboladdning
Gränsen för enstegsladdning
ClusterTurboladdning B230
Underkylning av luften med hjälp av turbo
Gasväxling – Encylindrig 2-taktsmotor
Tvåtaktsprincipen ledord:”Neither self aspirating nor self exhausting”
Avgränsningar avseende matning, spolning och avgassysten
Uppladdad 2T-motor
Turboladdad encylindrig 125cm3 motor med riktig turbomodell
Prestanda dubbelt så höga som i F1!
 
  © 2017 Jure AB