Ds 2007:15 En lag om ekodesign - 9789138227459 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:15 En lag om ekodesign
   
 
Titel:Ds 2007:15 En lag om ekodesign
Anmärkning:Se prop. 2007/08:36.
Utgivningsår:2007
Omfång:107 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227459
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:15
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till hur ekodesigndirektivet skall genomföras i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB