Vårdslös kreditgivning av Lundkvist Peter - 9176783901 - Jure bokhandel

 

 
 
Vårdslös kreditgivning
– straffrättsliga frågor om bankbrott
   
 
Författare:Lundkvist Peter
Titel:Vårdslös kreditgivning – straffrättsliga frågor om bankbrott
Utgivningsår:1998
Omfång:155 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783901
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 66
Ämnesord:Straffrätt , Krediträtt

SLUT på förlag

 

I bankkrisens spår frågade sig många om inte bankmän bör straffas om de gör sig skyldiga till vårdslös kreditgivning. För närvarande är sådana gärningar inte belagda med straff i Sverige. Banklagskommittén har givits i uppdrag att utreda om sådan kriminalisering bör komma till stånd.

Denna bok har tillkommit för att ge kommittén ett underlag vid sitt ställningstagande. I boken diskuteras om det finns skäl att kriminalisera vårdslös kreditgivning och liknande förfaranden. Vidare redogörs för de brott som, enligt nu gällande lag, kan vara förövade vid oförsvarlig kreditgivning. Främst är det trolöshet mot huvudman som kan komma i fråga. Vidare behandlas vad som stadgas i vissa länder när det gäller oförsvarlig kreditgivning.
 
  © 2017 Jure AB