Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - Del 1 - 200607128 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - Del 1
   
 
Titel:Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - Del 1
Anmärkning:Se även del 2 (bilagor), direktiv 2004/18/EG och direktiv 2004/17/EG samt SOU 2005:22 och SOU 2006:28. Del 1 och 2 kan även köpas som paket.
Utgivningsår:2007
Omfång:570 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:128
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 399 SEK exkl. moms

 

Lagförslagen har i huvudsak sin grund i direktivet om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster respektive direktivet om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. De två nya lagarna ersätter den nu gällande lagen om offentlig upphandling (LOU). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.
 
  © 2017 Jure AB