Neutralitet och europeisk integration av Cramér Per - 9139003299 - Jure bokhandel

 

 
 
Neutralitet och europeisk integration
   
 
Författare:Cramér Per
Titel:Neutralitet och europeisk integration
Utgivningsår:1998
Omfång:722 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139003299
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 1030 SEK exkl. moms

 

I denna avhandling behandlas den rådande rättsliga och politiska osäkerheten om vilken grundläggande svensk utrikespolitisk hållning som skall råda gentemot det folkrättsliga neutraliseringsbegreppet. Här tas även upp de förpliktelser som Sverige påtagit sig genom medlemskapet i EU samt jämförande studier med Schweiz och Österrike.
 
  © 2017 Jure AB