Regeringens skrivelse 2006/07:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006 - 200607125 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2006/07:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2006/07:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006
Utgivningsår:2007
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607125
Serie:Propositioner nr. 2006/07:125
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB