Ds 2007:20 Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev - 9789138227749 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:20 Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev
   
 
Titel:Ds 2007:20 Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev
Utgivningsår:2007
Omfång:129 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227749
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:20
Ämnesord:Krediträtt , Insolvensrätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas inledningsvis frågan om systemet med skriftliga pantbrev bör avskaffas. I den delen lämnas inte något förslag. På företagsinteckningsområdet föreslås en reform som innebär att det ska bli möjligt att utfärda s.k. elektroniska företagsinteckningsbrev. Syftet med förslaget är att rationalisera hanteringen av företagsinteckningsbreven.
 
  © 2017 Jure AB