Ds 2007:23 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m. - 9789138227770 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:23 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.
   
 
Titel:Ds 2007:23 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.
Anmärkning:Se även kommissionens direktiv 2007/16/EG och rådets direktiv 85/611/EEG. Se även prop. 2007/08:57.
Utgivningsår:2007
Omfång:140 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227770
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:23
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att genomföra kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner (härefter direktivet om tillåtna tillgångar). Här återfinns även förslag till ändringar avseende Finansinspektionens tillsyn och möjligheter till ingripanden.
 
  © 2017 Jure AB