Ds 2007:22 Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare - 9789138227763 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:22 Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare
   
 
Titel:Ds 2007:22 Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare
Utgivningsår:2007
Omfång:52 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227763
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:22
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ett antal ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Det skall bl.a. vara möjligt för läkare och sjukgymnaster att i samband med att de upphör med sin verksamhet, överlåta praktiken med bibehållen rätt till ersättning till en kollega, s.k. ersättningsetablering. Ett annat förslag är att dessa läkare och sjukgymnaster skall vara skyldiga att på begäran av landstinget lämna upplysningar samt förete journal och övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient.
 
  © 2017 Jure AB