Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - 9789138227732 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område
– genomförande av direktiv 2004/48/EG
   
 
Titel:Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG
Utgivningsår:2007
Omfång:452 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227732
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:19
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Upphovsmän, patenthavare, varumärkeshavare och andra rättighetshavare skall få bättre möjligheter att identifiera och agera mot personer som gör intrång i deras immateriella rättigheter. Det föreslås i departementsskrivelsen om genomförande av EG-direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det civilrättsliga sanktionsdirektivet). Förslaget innebär att de upphovsmän och andra rättighetshavare som skapat och deltagit i produktionen av musik och film får bättre möjligheter att ingripa mot olovlig fildelning på Internet.
 
  © 2017 Jure AB