Ds 2007:21 Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning - 9789138227756 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:21 Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning
– En kunskapsöversikt
   
 
Titel:Ds 2007:21 Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning – En kunskapsöversikt
Utgivningsår:2007
Omfång:137 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227756
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:21
Ämnesord:Övrigt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Andelen äldre som arbetar har ökat, men de som har lämnat arbetsmarknaden i förtid återvänder sällan. Det konstateras också att tillgången till olika trygghetssystem, inklusive de kollektivavtalade pensionerna, verkar spela en viktig roll för om man väljer att gå i pension eller inte. Vidare betonas i rapporten att arbetsgivarens merkostnader för att anställa äldre arbetskraft, vare sig dessa är faktiska eller förväntade, påverkar efterfrågan på äldre arbetskraft negativt.
 
  © 2017 Jure AB