Ds 2007:29 Musik och film på Internet - 9789138227909 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:29 Musik och film på Internet
– Hot eller möjlighet?
   
 
Titel:Ds 2007:29 Musik och film på Internet – Hot eller möjlighet?
Utgivningsår:2007
Omfång:379 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227909
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:29
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

I promemorian övervägs åtgärder för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga, lagliga alternativ för tillgång till framför allt musik och film på internet. Andra ändringsförslag rör de omfattande intrång som olovlig fildelning gör i upphovsrättigheter. De är enligt utredarens bedömning ett betydande hinder för investeringsviljan i, och utvecklingen av, de lagliga alternativen. Därför föreslås att internetleverantören skall kunna vitesföreläggas att vidta åtgärder, t.ex. säga upp avtalet med abonnenten, för att hindra fortsatta intrång med hjälp av den tjänst internetleverantören tillhandahåller.
 
  © 2017 Jure AB