Prop. 2006/07:132 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner - 200607132 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:132 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
   
 
Titel:Prop. 2006/07:132 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Utgivningsår:2007
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607132
Serie:Propositioner nr. 2006/07:132
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB