Ds 2007:35 Skärpta fusionsregler - 9789138228135 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:35 Skärpta fusionsregler
   
 
Titel:Ds 2007:35 Skärpta fusionsregler
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:155.
Utgivningsår:2007
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228135
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:35
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan om användningen av fusionsinstitutet som ett instrument för inlösen av minoritetsaktier. Här föreslås bl.a. att:
– Kontantfusioner förbjuds. Minst hälften av värdet på fusionsvederlaget skall utgöras av aktier i det övertagande bolaget.
– Det övertagande bolaget skall inte få utöva rösträtt för aktier i det överlåtande bolaget när det senare bolaget tar ställning till frågan om fusion.
– Det nuvarande provisoriska majoritetskravet på 9/10-delar för vissa fusioner tas bort.
 
  © 2017 Jure AB