Prop. 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur - 200708007 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
   
 
Titel:Prop. 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
Utgivningsår:2007
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:7
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB